mpb
04 بهمن 1401 - 14:21

نیاز به طرح متناسب با وضعیت هر استان در طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نشست تخصصی مدیران اجرایی طرح نهضت ملی مسکن به تناسب وضعیت استان‌ها در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در این طرح عزم جدی و اعتبار خاص ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نشست تخصصی مدیران اجرایی نهضت ملی مسکن گفت: طرح مسکن مهر به اعتبار خاص و عزم جدی نیاز دارد و راهکاری ویژه می‌طلبد.

محبت خواه افزود: اصلی ترین مشکل در استان‌ها زمین‌های اوقافی و قولنامه ای است چرا که جلسات نتیجه نمی‌دهد و این موضوع قابل طرح در کمیسیون‌ها نیز نیست. وی تأکید کرد: هر استان بایستی متناسب با وضعیت خود وارد عمل شود و این امر به همفکری و هم افزایی نیاز دارد.

وی خاطر نشان کرد: نیاز است تسهیلات بانکی افزایش داده شود تا پروژه هایی که ۶۰ الی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و در مرحله نازک کاری هستند به سرانجام برسد.

منبع: مهر
شناسه خبر: 995080