mpb
30 آبان 1401 - 12:50

فعال نبودن هیا کارت باعث جاماندن تعدادی از مسافران جام جهانی شد

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: فعال نبودن هیا کارت تعدادی از مسافران باعث شد که روز گذشته در فرودگاه امام خمینی جا بمانند. آقای چلندری گفت: برای پروازهای جام جهانی قطر بین ۵ تا ۶ پرواز توسط قطر  انجام شده و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم ۵۸ پرواز درخواست داشته است که  روز گذشته  ۴ تا ۵ پرواز صورت گرفته است . به گفته سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی،  از دو روز پیش حدود ۱۰۰ مسافر به دلیل نداشتن هیا کارت یا پرواز برگشت در فرودگاه امام خمینی با مشکل مواجه شده بودند چراکه تیک هتل و محل اقامت این مسافران مشخص نشده بود، همین امر موجب شده که روز گذشته مدیرکل گردشگری وزارت ورزش حضور پیدا کند . او گفت: گرچه بخشی از این مشکلات در روز گذشته برطرف شده است، اما تعدادی از مسافران هم به دلیل فعال نبودن تیک هیا کارت در فرودگاه امام خمینی جا ماندند. داشتن هیا کارت و بلیت برگشت را باید آژانس های مسافرتی برای مسافران جام جهانی هماهنگ می کردند . گفتنی است داشتن هیا کارت (محل اقامت) و داشتن بلیت  برگشت جزء قوانین کشور قطر برای مسافران جام جهانی بوده است. باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیراه و شهرسازی
شناسه خبر: 870826